Villagers Products and Equipment From The CVBT

จำหน่ายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา, ฟุตบาท และอิฐดินปูนประสาน ผลิตโดยฝีมือชาวบ้าน

ศูนย์ฝึกอาชีพการผลิตวัสดุก่อสร้าง CVBT ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เพื่อสร้างการจ้างงานใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการส่งเสริมการผลิตขนาดเล็กของวัสดุก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้สามารถทดแทนการนำเข้าในภูมิภาคนี้และช่วยลดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานที่กรุงเทพฯหรือต่างประเทศ CVBT ในขณะนี้ให้บริการลาว, กัมพูชา, อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมุมอื่น ๆ อีกมากมายของโลก

กรุณาสำรวจเว็บไซต์ของเราที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

Geoffrey Wheeler, ผู้อำนวยการ