slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

เครื่องอัดอิฐดินปูนประสาน BP9(ขนาดเล็ก)

กระเบื้องศิลาเพรช

 

- ใช้สำหรับสาทิตการทำงานของเครื่องอัดอิฐ
  PB6 มีขนาดเล็กเเละง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
  ไปมา
 
 ราคา : 8,500 บาท.
 

 

PDF download file

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

กลับหน้าหลัก