slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

เครื่องอัดอิฐดินปูนประสาน BP6

กระเบื้องศิลาเพรช

 

- ขนาดของอิฐ 30x15x10 ซ.ม.
- ผลิตได้ 9 ชนิด
- 4 คนสามารถผลิตได้ 400 ก้อน/วัน
- มีจุดปรับความสูง 6 จุดมั่นใจในความสูง
   ด้วยน๊อตเกียวละเอียด
- แกนพันใช้บูชทองเหลืองที่เปลี่ยนได้
- ประกอบด้วยปิ้นน๊อตและการเชื่อม,
    สามารถรื้อซ่อมได้

 ราคา : 54,000 บาท.

 
 
 

 

PDF download file

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

กลับหน้าหลัก