slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

เครื่องกดทดสอบแรงอัดอิฐ

CT2

 

- ใช้กดทดสอบแรงอัดของอิฐดินปูนประสาน
 
 
 ราคา : 28,100 บาท.
 
 
 

PDF download file

   

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

BP6 BLOCK PRESS

กลับหน้าหลัก