slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

อิฐดินปูนประสาน (Interlocking Compressed Earth Block)

 

อิฐดินปูนประสานรุ่นบ้านเชียง
Ban Chiang Interlocking Compressed Earth Block
บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย
อิฐดินปูนประสานรุ่นทรงไทย
SongThai Interlocking Compressed Earth Block
บ้านที่สร้างจากกระเบื้องศิลาชัย

อิฐดินปูนประสาน อิฐดินปูนประสาน
อิฐดินปูนประสาน อิฐดินปูนประสาน


Gallery

Gallery - The Huan Yu Yen Story

Gallery - Tsunami-Resistant Blocks

Gallery - Philippines:  PACSII-CLIFF Social Housing Project

กลับ|back